Education Without Borders

Ξεχωρίστε τον Πραγματικά «Εξαιρετικό Δάσκαλο»!

Είναι αλήθεια πως υπάρχουν εκεί έξω εκατοντάδες χιλιάδες καλοί δάσκαλοι που κάνουν επαρκώς τη δουλειά τους και που διδάσκουν στα παιδιά μας τις απαραίτητες γνώσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε διδακτέας ύλης. Όμως υπάρχουν και κάποιοι δάσκαλοι – λαμπρά παραδείγματα – που κάνουν τη διαφορά! Είναι αυτοί οι άνθρωποι που χωράνε στο πρότυπο του «εξαιρετικού δασκάλου»!

Είναι αλήθεια πως κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με έμφυτο αυτό το ταλέντο του «εξαιρετικού δασκάλου». Όμως οι πολλοί «εξαιρετικοί δάσκαλοι» γίνονται. Γίνονται σαν αποτέλεσμα εξαιρετικών σπουδών. Γίνονται λόγω της τριβής που είχαν με κάποιους άλλους σπουδαίους δασκάλους! Γίνονται γιατί κάποια απρόσμενη «σπίθα» ενδιαφέροντος άγγιξε το «εύφλεκτο» συναισθηματικό υπόστρωμα αγάπης για τα παιδιά.

Στην EdWiBo Academy έχουμε επιστρατεύσει εξαιρετικούς δασκάλους που θα μεταλαμπαδεύσουν αυτή τους τη γνώση σε νέες και νέους που έχουν την προδιάθεση και τα προσόντα. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε τις νέες γενιές «εξαιρετικών δασκάλων»!

Αλλά ας δούμε μερικά βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν έναν δάσκαλο εξαιρετικό:

Πάθος για τη Διδασκαλία:

Οι εξαιρετικοί δάσκαλοι είναι πραγματικά παθιασμένοι με το αντικείμενό τους και τη διδασκαλία. Ο ενθουσιασμός τους είναι μεταδοτικός και ενθαρρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν με το αντικείμενο το οποίο σπουδάζουν.

Αποτελεσματική Επικοινωνία:

Έχουν εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και μπορούν να μεταδώσουν πολύπλοκες έννοιες με τρόπο κατανοητό και παράλληλα να προσαρμόζουν τον τρόπο επικοινωνίας τους στις ανάγκες των μαθητών.

Προσαρμοστικότητα:

Μια εξαιρετική δασκάλα είναι ευέλικτη και μπορεί να προσαρμόζει τη διδασκαλία της στις ατομικές ανάγκες των μαθητών και παράλληλα έχει συνείδηση της μοναδικότητας του κάθε μαθητή.

Γνώση του Αντικειμένου:

Οι εξαιρετικοί δάσκαλοι έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου που διδάσκουν, αλλά και τη γνώση και το ταλέντο να απαντούν εύστοχα σε ερωτήσεις, να δίνουν εξηγήσεις και να μεγεθύνουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους.

Διαχείριση της Τάξης:

Η αποτελεσματική διαχείριση της τάξης και η δημιουργία θετικού κλίματος που ευνοεί τη μάθηση είναι από τις πλέον απαραίτητες δεξιότητες ενός εξαιρετικού δασκάλου, γιατί έτσι δημιουργεί ξεκάθαρες προσδοκίες, διατηρεί τη συνέπεια και αντιμετωπίζει τα όποια  προβλήματα συμπεριφοράς με δικαιοσύνη και σεβασμό.

Ενσυναίσθηση και Κατανόηση:

Όλοι οι εξαιρετικοί δάσκαλοι κατανοούν και συναισθάνονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους και δημιουργούν κλίμα υποστήριξης, μέσα στο οποίο τα παιδιά νιώθουν άνετα να εκφράσουν τις σκέψεις τους και να ζητήσουν βοήθεια όπου αυτή χρειάζεται.

Υπομονή:

Μια εξαιρετική δασκάλα κατανοεί πως οι μαθητές της μαθαίνουν με διαφορετικούς ρυθμούς και τους καθοδηγεί μέσα από τη διαδικασία μάθησης με υπομονή και με την ανάλογη προετοιμασία ώστε να κρατά το ενδιαφέρον όλων των παιδιών σε εγρήγορση, ανεξαρτήτως από το πόσο γρήγορα αυτά μαθαίνουν.

Έμπνευση και Ενθάρρυνση :

Ένας εξαιρετικός δάσκαλος εμπνέει και ενθαρρύνει τους μαθητές του αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας κάθε μικρή ή μεγάλη επιτυχία τους δημιουργώντας έτσι θετική στάση των παιδιών απέναντι στη μάθηση.

Καινοτομία και Δημιουργικότητα:

Οι εξαιρετικοί δάσκαλοι είναι καινοτόμοι στις μεθόδους διδασκαλίας τους και επιδεικνύουν δημιουργικότητα, ποικιλία προσεγγίσεων στον τρόπο διδασκαλίας τους και κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών τους.

Συνεχής Ενημέρωση, Μάθηση και Έρευνα:

Οι εξαιρετικοί δάσκαλοι ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις στον τομέα τους, για τις εκπαιδευτικές τάσεις και τις τεχνικές διδασκαλίας ώστε να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους. Δεν φοβούνται και δεν αφορίζουν την τεχνολογία, αλλά την αγκαλιάζουν και την κάνουν συνεργό τους στο διδακτικό έργο που κάθε χρόνο αναλαμβάνουν.

Αναστοχασμός:

Οι εξαιρετικοί δάσκαλοι επιδίδονται στην εφαρμογή μιας αναστοχαστικής πρακτικής σε κάθε τους μάθημα, αξιολογώντας έτσι τις μεθόδους διδασκαλίας που εφάρμοσαν και το αποτέλεσμα που επέτυχαν, αναζητώντας τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και ανατροφοδοτώντας τη σκέψη τους σχετικά με τις προσαρμογές που πρέπει κάθε φορά να κάνουν. Γιατί για κάποιο περίεργο λόγο, οι εξαιρετικοί δάσκαλοι θεωρούν πως μπορούν να γίνονται συνεχώς καλύτεροι.

Συνεργατικότητα:

Οι εξαιρετικοί δάσκαλοι συνεργάζονται ενεργά με συναδέλφους τους, μοιράζονται εμπειρίες, επιχειρούν να ενισχύουν συνολικά τόσο τη δική τους εκπαιδευτική εμπειρία, όσο και αυτή των συναδέλφων τους. Παράλληλα γίνονται οι καλύτεροι και πλέον επικοινωνιακοί συνεργάτες και σύμβουλοι των γονέων και κηδεμόνων.

Μια «εξαιρετική δασκάλα» αφήνει ένα μόνιμο αποτύπωμα και μια αξέχαστη επίδραση στη ζωή των μαθητών της! Γιατί τους δίνει πολύ περισσότερα από γνώση. Τους δίνει αγάπη για το αντικείμενο που διδάσκει! Πολλές φορές είναι αυτή η ίδια που γίνεται η «σπίθα» που θα ανάψει το ενδιαφέρον ενός νέου παιδιού που θα θελήσει να γίνει η επόμενη «εξαιρετική δασκάλα».

Μόλις διαβάσατε το Mission Statement της https://edwibo.eu

Share this article :
Facebook
X
LinkedIn
VK
Skype
Threads
Telegram
Email
Print
Newsletter ;)